top of page
  • Forfatters billedeHJEM

Fra tanke til hjemmeliv - Del 1: før hjemmepasning

Opdateret: 23. aug. 2022

Indledning

Datagruppen har de seneste måneder arbejdet på at udarbejde en analyse af HJEMs første spørgeundersøgelse, som blev foretaget i foråret 2021. Analysen har givet HJEM et helt unikt indblik i hjemmelivets forskellige nuancer, samt hvordan hjemmepassere på tværs af landet oplever både sammenhold og forståelse, men også modgang og undren over valget om at gå hjemme. Vi kan bruge vores massive data til at vise offentligheden et nuanceret billede af hvordan hjemmelivet kan se ud, samt at målrette vores organisatoriske arbejde. Dette vil forhåbentligt bidrage til at udvande nogle af de sejlivede myter som findes i samfundet, og skabe forståelse for at familielivet kan se ud på mange forskellige måder.
 

Undersøgelsen viser, at en stor andel havde enten et job eller var studerende, før de besluttede at hjemmepasse. Forud for beslutningen ligger, for de fleste, et ønske om mere tid sammen og at skabe bedre rammer for hele familien, mens børnene er små. Analysen peger på, at et stort flertal af de adspurgte har valgt hjemmelivet til, fordi de har fundet det nødvendigt og værdifuldt, og fordi de har en dyb tro på, at små børn har brug for en høj grad af omsorg og nærvær.


Mange har før barslen ikke vidst, at de ønskede at hjemmepasse, og faktisk har hele 64,6% af de adspurgte tidligere haft deres børn i institution. Derfor har en stor del kendskab til institutionslivets rammer. Mange