top of page
  • Forfatters billedeHJEM

Fra tanke til hjemmeliv - Del 1: før hjemmepasning

Opdateret: 23. aug. 2022

Indledning

Datagruppen har de seneste måneder arbejdet på at udarbejde en analyse af HJEMs første spørgeundersøgelse, som blev foretaget i foråret 2021. Analysen har givet HJEM et helt unikt indblik i hjemmelivets forskellige nuancer, samt hvordan hjemmepassere på tværs af landet oplever både sammenhold og forståelse, men også modgang og undren over valget om at gå hjemme. Vi kan bruge vores massive data til at vise offentligheden et nuanceret billede af hvordan hjemmelivet kan se ud, samt at målrette vores organisatoriske arbejde. Dette vil forhåbentligt bidrage til at udvande nogle af de sejlivede myter som findes i samfundet, og skabe forståelse for at familielivet kan se ud på mange forskellige måder.
 

Undersøgelsen viser, at en stor andel havde enten et job eller var studerende, før de besluttede at hjemmepasse. Forud for beslutningen ligger, for de fleste, et ønske om mere tid sammen og at skabe bedre rammer for hele familien, mens børnene er små. Analysen peger på, at et stort flertal af de adspurgte har valgt hjemmelivet til, fordi de har fundet det nødvendigt og værdifuldt, og fordi de har en dyb tro på, at små børn har brug for en høj grad af omsorg og nærvær.


Mange har før barslen ikke vidst, at de ønskede at hjemmepasse, og faktisk har hele 64,6% af de adspurgte tidligere haft deres børn i institution. Derfor har en stor del kendskab til institutionslivets rammer. Mange beskriver, at mødet med institutionerne har været udfordrende og negativt, fordi de oplevede, at rammerne var utilstrækkelige, og at der ikke var tid til børnene. Derudover beskriver mange, at de har fulgt deres mavefornemmelse og valgt at hjemmepasse, fordi de oplevede at det føltes “naturstridigt” eller “unaturligt” at efterlade sit lille barn.

Mange, særligt mødre, beskriver at de oplever at de bliver set ilde på, fordi de vælger at prioritere moderskabet før arbejdsmarkedet for en periode.

Størstedelen af de adspurgte ønsker, at samfundet i højere grad støtter op om familiernes valg, og at der bør være en større værdi i at prioritere forældreskabet og omsorgsarbejde.


Mange af respondenterne ønsker også, at man fra offentlig side bakker op om og formidle hjemmepasning på lige fod med institutionel pasning. Et andet stort ønske bygger på valid formidling og vejledning omkring pasning af egne børn. Samtidigt ser mange stor værdi i, at jordemødre, sundhedsplejersker og andet fagpersonale bør optræde neutrale omkring valget om at hjemmepasse. Mange ønsker også at disse professionelle havde et bedre kendskab til hjemmepasningen. Nogle beskriver hvordan de har oplevet, at fagprofessionelle har stillet spørgsmålstegn ved hvorvidt de som forældre kunne passe deres børn hjemme på fuld tid. I forbindelse med dette, er mange af forældrene også blevet rådet til at sende deres børn i institution. Mange har oplevet dette som en mistro til deres forældreskab.


På trods af, at en stor andel har oplevet mangel på støtte og forståelse fra omgivelserne, kan vi se,at selvom det til tider kan være udfordrende at hjemmepasse, så har de fleste en følelse af, at beslutningen om at hjemmepasse, har styrket deres forælderskab.

Indlægget er del 1 af en serie på 3 indlæg. Udgivet af HJEMs datagruppe v. Emma Varnich


142 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

コメント


bottom of page