top of page
  • Forfatters billedeHJEM

Fra tanke til hjemmeliv - Del 3: den første tid

Opdateret: 23. aug. 2022

Indledning:

Datagruppen har de seneste måneder arbejdet på at udarbejde en analyse af HJEMs første spørgeundersøgelse, som blev foretaget i foråret 2021. Analysen har givet HJEM et helt unikt indblik i hjemmelivets forskellige nuancer, samt hvordan hjemmepassere på tværs af landet oplever både sammenhold og forståelse, men også modgang og undren over valget om at gå hjemme. Vi kan bruge vores massive data til at vise offentligheden et nuanceret billede af hvordan hjemmelivet kan se ud, samt at målrette vores organisatoriske arbejde. Dette vil forhåbentligt bidrage til at udvande nogle af de sejlivede myter som findes i samfundet, og skabe forståelse for at familielivet kan se ud på mange forskellige måder.
 

Det tager tid, at finde sig til rette i hjemmelivet. Tiden efter beslutningen har, for mange respondenter, været præget af usikkerhed om bl.a. økonomi og netværk.

En stor del af de adspurgte skriver, at de har mødt modstand eller undren fra deres tætteste. Netop derfor har det været vigtigt for mange, at opsøge nye netværk af ligesindede - en ressourcekrævende proces midt i en tid fyldt med forandring.

I forlængelse af dette beskriver en del af de adspurgte, at de også har oplevet, at de har brugt tid på at finde en form for ny identitet: Flere skriver, at de tidligere har defineret dem selv qua deres arbejde eller studie. Nu har de i sted