top of page
  • Forfatters billedeHJEM

Fra tanke til hjemmeliv - Del 3: den første tid

Opdateret: 23. aug. 2022

Indledning:

Datagruppen har de seneste måneder arbejdet på at udarbejde en analyse af HJEMs første spørgeundersøgelse, som blev foretaget i foråret 2021. Analysen har givet HJEM et helt unikt indblik i hjemmelivets forskellige nuancer, samt hvordan hjemmepassere på tværs af landet oplever både sammenhold og forståelse, men også modgang og undren over valget om at gå hjemme. Vi kan bruge vores massive data til at vise offentligheden et nuanceret billede af hvordan hjemmelivet kan se ud, samt at målrette vores organisatoriske arbejde. Dette vil forhåbentligt bidrage til at udvande nogle af de sejlivede myter som findes i samfundet, og skabe forståelse for at familielivet kan se ud på mange forskellige måder.
 

Det tager tid, at finde sig til rette i hjemmelivet. Tiden efter beslutningen har, for mange respondenter, været præget af usikkerhed om bl.a. økonomi og netværk.

En stor del af de adspurgte skriver, at de har mødt modstand eller undren fra deres tætteste. Netop derfor har det været vigtigt for mange, at opsøge nye netværk af ligesindede - en ressourcekrævende proces midt i en tid fyldt med forandring.

I forlængelse af dette beskriver en del af de adspurgte, at de også har oplevet, at de har brugt tid på at finde en form for ny identitet: Flere skriver, at de tidligere har defineret dem selv qua deres arbejde eller studie. Nu har de i stedet skulle finde frem til, hvordan de definerer dem selv på ny. Derudover kan beslutningen om at gå hjemme føles endnu sværere eller mere fremmed, når man ikke møder forståelse fra familie og venner.


Det viser sig at netværk har en kæmpe betydning.

For mange har dét at finde et netværk af ligesindede som man kan spejle sig i, gjort at det har været nemmere at lande i beslutningen om hjemmeliv. Det nye netværk har også bidraget til processen omkring at finde sin nye identitet.

Overordnet er det tydeligt, at netværk har været helt afgørende for hvordan tiden efter beslutningen om at gå hjemme og etablere sit hjemmeliv er gået.


Flere af de adspurgte nævner, at de har følt, at de “skilte sig ud” eller var ”anderledes”.

Mange nævner, at det derfor har været helt essentielt, at de har haft andre til at hjælpe med at finde tryghed i hjemmelivet. Analysen viser tydeligt, at forælderskabet og valget om hjemmeliv mobiliserer nogle nye fællesskaber, og mange af disse fællesskaber bliver meget vigtige i familiernes hverdagsliv.


Dannelsen af netværk og fællesskab har meget positiv effekt på hvordan man falder til i rollen som hjemmefamilie. De adspurgtes svar peger tydeligt på, at et stort flertal finder det helt uundværligt, at have andre at dele ”rejsen” med, men også at have andre at spejle sig i.


Indlægget er 3. og sidste del af en serie.

Udgivet af HJEMs datagruppe v. Emma Varnich


73 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page