top of page
  • Forfatters billedeHJEM

Procesberetning: HJEM for hjemmeundervisere

For mange hjemmeforældre er hjemmeundervisning eller lignende en naturlig forlængelse af hjemmepasning. I HJEM, har vi oplevet en stor interesse fra hjemmepassende forældre i emnet hjemmeundervisning; hvordan, hvorfor og så videre. HJEM har bl.a. til formål at bidrage med viden og synlighed omkring hjemmeliv, samt at tilbyde sparring og rådgivning til nuværende og kommende hjemmeforældre. Netop dette er afsættet for, at en gruppe frivillige, har dannet HU-gruppen.


HU-gruppens arbejde

Forældre i Danmark skal kende til deres muligheder for hjemmeliv. Gruppens overordnede formål er at skabe den oplysning og samling af viden, som er efterspurgt. Konkret arbejder gruppen med:

  • En serie af indlæg til hjemmesiden, som besvare de spørgsmål der ofte rør sig hos hjemmeforældre, der enten er i gang med at hjemmeundervise eller overvejer at begynde.

  • Processer og projekter som skal afdække hvordan HJEM kan forbedre rettigheder og vilkår for hjemme(undervisnings)liv i Danmark.

  • Et tværgående undersøgelsesprojekt, som gennem en større spørgeskemaundersøgelse skal afdække forståelsen af hjemmeundervisning, hvordan man oplever formen på tilsynet, økonomi mv.


Deltag i vores undersøgelse

Er du registreret hjemmeunderviser, vil vi sætte stor pris på din besvarelse af spørgeskemaet. Resultatet af dataanalysen skal være med til at afdække, hvordan deltagende hjemmeforældre ønsker at HJEM skal varetage deres interesser.

Undersøgelsen er med til at give et nuanceret billede af hjemmeliv i Danmark, samt indblik i strukturelle udfordringer og forskelle - og meget meget mere.Et solidt fundament

HU-gruppe