top of page
 • Forfatters billedeHJEM

GUIDE: Søg 'Tilskud til pasning af eget barn'

Opdateret: 2. jul. 2023

Der er fra folketingets side fastsat nogle betingelser for, hvornår man kan få tilskud til hjemmepasning. Disse regler gælder på tværs af samtlige kommuner i Danmark. Reglerne er fastsat i dagtilbudslovens §86-91 og omfatter følgende:


 1. At den hjemmepassende forælder har tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer. Dette indebærer, at forælderen skal kunne dokumentere, at hun/han har bestået folkeskolens 9. klasseseksamen i dansk med karakter 02 eller har bestået Prøve i Dansk 2.

 2. At den hjemmepassende forælder ikke samtidig modtager offentlig overførselsindkomst eller har en indtægt.

 3. At den hjemmepassende forælder har opholdt sig her i Danmark, Færøerne eller Grønland i 7 ud af de seneste 8 år.

 4. Tilskuddet kan tidligst tildeles fra barnet er 24 uger og til barnet starter i skole.

 5. Der kan maksimalt udbetales tilskud til 3 børn pr. husstand.

 6. Det samlede tilskud kan ikke overstige beløbet for maksimale dagpenge.

 7. Tilskuddet kan gives for en periode på minimum 8 uger og maksimalt 1 år. Tilskudsperioden kan opdeles i 2 perioder, således at den eksempelvis kan deles mellem barnets forældre, men den samlede tilskudsperiode kan aldrig overstige 12 måneder.

Det skal fremhæves, at den enkelte kommune kan begrænse tilskuddet eller fastsætte forskellige tilskudstakster inden for en bestemt aldersgruppe – eksempelvis at der alene ydes tilskud, indtil barnet er fyldt 3 år.

Endvidere kan kommunen altid beslutte, at der ikke kan ydes tilskud til hjemmepasning, hvis hensynet til barnet efter kommunens opfattelse taler for, at barnet skal optages i et dagtilbud.


Særlige regler for bestemte persongrupper og boligområder

Der gælder særlige regler for bestemte persongrupper, og forældre der bor i et udsat boligområde. Hvis du er omfattet af nedenstående, anbefaler vi at du kontakter din kommune, som kan rådgive dig om din situation.

 • Du har – umiddelbart forinden ansøgning om tilskuddet – været på kontanthjælp, integrationsydelse, uddannelseshjælp eller andre former for offentlig understøttelse, eller din ægtefælle/samlever er på sådanne ydelser.

 • Du bor i et udsat boligområde, jf. listen over udsatte boligområder i § 61a i lov om almene boliger mv.

 • Hvis du er EU/EØS-statsborger.

Før du starter

Når du skal søge om tilskud, skal du svare på hvor længe, og inden for hvilken periode du forventer selv at varetage pasningen. Vær opmærksom på, at der kan være helt op til 8 uger behandlingstid på din ansøgning. Selvom behandlingstiden er lang, vil du modtage tilskuddet fra den søgte dato, med tilbagevirkende kraft.

Du skal kunne dokumentere dine danskkundskaber, eksempelvis i form af en kopi af dit eksamenspapir.

Inden du går i gang bør du have følgende klar:

 • Dato for hvornår du vil søge tilskuddet fra og til

 • NemID

 • Dokumentation for danskkundskaber som fil på din pc

 • Hvis du har meldt dit barn ud af institution, er det en god idé at have udmeldelsesblanketten som fil på din pc. I nogle kommuner gør det behandlingstiden kortere.

Når du er klar til at søge tilskud

 1. Tjek om du kan søge via borger.dk → https://www.borger.dk/vaelg-kommune?actionPageId=065ca8f9-a1f5-4946-ada7 12e163f568df&selfserviceId=65830463-7168-4305-aafb-7858c8c3f32d

 2. Hvis du ikke kan søge via borger.dk, skal du gå på din egen kommunes hjemmeside. Her vil det ofte være gennem digital pladsanvisning.

 3. Find Tilskud til pasning af eget barn.

 4. Her skal du logge ind med dit NemID.

 5. Følg vejledning som din kommune har skrevet for at søge.


 


266 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Hvorfor hjemmepasse?

HJEM har spurgt ind til, hvordan man træffer beslutningen om at hjemmepasse. Det har vist til at give svar på et andet spørgsmål: hvorfor?

Comments


bottom of page