top of page
  • Forfatters billedeHJEM

Krav til undervisningen i hjemmet

Som du måske har læst i indlægget "Grundloven sikrer dig retten til at hjemmeundevise" er der hverken krav til dig, dit hjem eller din uddannelse.

Undervisningen i hjemmet behøver ikke være magen til den som gives i folkeskolen. Den skal blot give de samme muligheder.


Det er forståelsen, der er udledt af grundlovens formulering “Forældre eller værger, der selv sørger for, at børnene får en undervisning, der kan stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, er ikke pligtige at lade børnene undervise i folkeskolen”.


Det omtales af UVM ¹ som ‘stå-mål-med-kravet’, som de beskriver sådan: “Overordnet betyder det, at elever, der forlader 9. klasse på en fri grundskole, skal have fået en undervisning, som giver dem de samme muligheder for at komme videre i uddannelsessystemet, som hvis de havde gået i folkeskolen.”


At undervisningen ikke behøver at være magen til folkeskolens understøttes af vejledning 145 om tilsyn med friskoler, ² der beskriver, at friskoler kan opnå tilskud også selvom de springer i trinmålene, arbejder generelt tværfagligt og bruger metoder, der i øvrigt adskiller sig fra folkeskolens. Faktisk er rammerne for undervisningen på private skoler ret brede:

“Det har således altid været anset for en fri grundskoles ret at undlade at undervise i bestemte fag og emner, som anses for at stride imod skolens målsætning og det grundlag, som skolen er dannet på. Som eksempler herpå kan nævnes kristendomsundervisning og seksualundervisning.” Når friskolernes undervisning kan stå mål med folkeskolens undervisning med de friheder, så kan undervisningen i hjemmet naturligvis også.

Det bekræftes også af STUKs advokat overfor Københavns byret:


"Friskolelovens kapitel 8 om undervisning i hjemmet indeholder i øvrigt langt færre krav til undervisningen på en fri- eller privatskole. Frie grundskoler er underlagt en lang række krav i friskoleloven, som ikke er gældende for undervisning i hjemmet mv. Det gælder fx. kravet om frihed og folkestyre, krav om udarbejdelse af planer og fastsættelse af mål for undervisningen..." ³

Så kort og godt, så skal din undervisning som forælder være af sådan en karakter, at den i praksis forbereder dine elever til folkeskolens afgangsprøve eller ungdomsuddannelsernes optagelsesprøver - men yderligere krav er der ikke.

 

106 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page