• HJEM

Portræt: Spirerne - En aktivitetsklub for 3-6 årige


Vi har hjemsted i Frederiksbergs kommune. Vi er 14 familier og 15 medlemmer. Foreningens medlemmer er børn i alderen 3-6 år, men medlemmernes søskende er altid velkomne og regnes som en vigtig del af gruppen. De nuværende medlemmer er i alderen 3-5 år og medlemmernes søskende er i alderen 0-2 år. Gruppen huser i dag således 27 børn i alderen 0-5 år. For familier med et medlem (dvs. et barn over 3 år) er medlemsafgiften 100 kr. om måneden. For familier med 2 medlemmer (dvs. to børn over 3 år) er medlemsafgiften 110 kr. om måneden. Spirerne har udgifter til en fælles snack om ugen, en fælles krea-aktivitet om ugen, fødselsdagsgaver til børnene, fester og en Spire-dag om måneden, hvor gruppen tager på tur på Spirernes regning. Turene går fx til Den Blå Planet, Frilandsmuseet eller noget helt tredje.

Vi mødes hver uge tirsdag-fredag, også i ferieperioderne. Medlemmerne møder som minimum to gange om ugen. Vi bruger legepladser, grønne områder og indendørstilbud i hele Københavns og Frederiksbergs Kommune. Vores lokaliteter bestemmes på skift af medlemmerne.

De fleste dage mødes vi udenfor, typisk på en legeplads eller et grønt område. Efter børnene er landet, holder vi samling. Her starter vi altid med en goddag-sang, så børnene kan se, hvem der er mødt op. Vi synger sange og laver sanglege. Efter samling deler vi en snack eller laver krea, som fx kan være kridtmaling, et eksperiment med eddike og natron eller naturbingo. Der er altid flere voksne, der er friske på at lege, så resten af dagen er ofte en kombination af fri leg og struktureret leg sammen med de voksne – her leger vi fx gemmeleg, løbeleg eller andet.
Hvilke fordele er der ved at indgå i jeres forening?
Stabilitet: foreninger som Spirerne giver medlemmerne større stabilitet end de fleste legegrupper kan tilbyde. Dette fordi foreningen lever videre på trods af medlemsudskiftning. Næsten alle, der vælger et medlemskab i Spirerne, har valgt at passe sit barn/sine børn hjemme på lang sigt. Medlemskabet stoppes typisk enten ved flytning eller skolestart, og ikke fordi at forældrene planlægger institutionsstart.
Tryghed i fællesskabet: Mødepligten på to dage ugentligt sikrer at relationerne mellem børnene og mellem de voksne bliver holdt ved lige. Dette giver både voksne og børn kontinuitet og trygge rammer og børnene lærer både hinanden og de voksne at kende. Spirernes medlemmer ledsages i udgangspunktet af en forælder, hvilket giver det enkelte barn stor tryghed – især når man skal udforske nye ting eller når der opstår konflikter.
Mulighed for sparring: Ud fra forældrenes perspektiv er Spirerne et rigtig godt forum for sparring omkring forælderskabets udfordringer og dilemmaer. Sparringen i hverdagen er noget de fleste forældre nyder rigtig meget.
Mulighed for initiativer: ved kontingentindbetaling sikres et økonomisk råderum, der gør, at forældrene har mulighed for initiativer, der giver børnene en sjov hverdag. De forældre, der ofte gerne vil bidrage til fællesskabet, fx i form af krea eller andre aktiviteter, kan gøre dette på foreningens regning. Den enkelte forælders initiativ bliver til glæde for mange.

Vi oplever, at det er enormt givende for børnene at møde forskellige, engagerede voksne, som kan forskellige ting. Spirerne formes af dets medlemmer, hvilket indebærer, at alle medlemmer har lige stor indflydelse på hvordan hverdagen skal se ud. Den nuværende gruppe er præget af initiativrige og engagerede forældre, hvilket giver børnene en spændende hverdag. Foreningen, og hjemmepasningen især, er en fantastisk mulighed for at lære alle mulige sider af sit barn at kende.Stort tak til foreningen Spirene, for at fortælle om hverdagen som medlem

 

Portrættet er udarbejdet af Signe Flor Jørgensen

HJEM har til formål at bidrage med viden og synlighed omkring hjemmeliv.


56 visninger1 kommentar

Seneste blogindlæg

Se alle