top of page
  • Forfatters billedeHJEM

HJEM fortsætter SAMFOs arbejde for børnefamilier i Danmark

SAMFO - den danske Småbørnsfamilie Forening - har valgt at lade organisationens arbejde blive videreført af HJEM - Hjemmeforældrenes Landsorganisation. SAMFO overdrager således sin erfaring, mærkesager og ressourcer til HJEM, som fra den 1. april 2023 fortsætter arbejdet med at forbedre vilkårene for børnefamilier i Danmark.


I flere årtier har SAMFO ydet et stærkt og afgørende bidrag i kampen for bedre forhold for

småbørnsfamilier i Danmark. Organisationens primære formål - at styrke og støtte familier

med små børn - vil nu fortsætte i regi af HJEM, som ligeledes anser stærke og sunde

familier som fundamentet for et velfungerende samfund.


SAMFO har valgt HJEM i troen på, at HJEM's organisation og stærke lokale tilstedeværelse, vil være gavnlig i det fortsatte arbejde for deres fælles mål.


- “Vi er glade for, at HJEM vil fortsætte SAMFOs mangeårige arbejde og fortsætte kampen

for et samfund, hvor familieliv - fuldtid eller deltid - er et tilgængeligt og anerkendt valg for

alle forældre i Danmark," siger Line Sofie Andersen, formand for SAMFO.


HJEM er stolt over den tillid SAMFO viser, ved at lade HJEM videreføre arbejdet. De to

organisationer vil samarbejde tæt for at sikre en glidende overgang og overdragelse af

SAMFOs arbejde til HJEM:


- “Vi er i HJEM begejstret for den forskel, SAMFO har gjort gennem de seneste mange år.

Derfor er det også en ære, at vi nu får lov at videreføre arbejdet med afsæt i vores fælles

mærkesager. Vi tror på, at familierne skal sættes fri - fri til at skabe det familieliv og den

hverdag, der passer bedst til dem. Det kæmper vi i den grad for”, siger Christina Tengstedt,

forperson i HJEM.


SAMFO har i mange år stået for det frie valg til forældre. Både de udearbejdende og de

hjemmearbejdende. Livskvalitet og tid sammen har været retningslinjerne, og i de senere år

er kampen for tilskud til pasning af egne børn i kommunerne blevet stadig vigtigere. Netop

dét arbejde vil HJEM fortsat tage på sig og videreføre:


- I HJEM går vi ydmygt til opgaven og vil gøre vores allerbedste for at opretholde det høje

niveau og engagement, som SAMFO har ydet overfor deres følgere, samarbejdspartnere og

politiske netværk gennem de sidste års landspolitiske arbejde under Line Sofie Andersens

ledelse”, udtaler Christina Tengstedt.


- “Vi ønsker at takke Line Sofie Andersen, formand for SAMFO, for hendes stærke og

langvarige indsats i den offentlige debat og for at have ændret samfundsdiskursen omkring

det at være hjemmegående forælder og udføre omsorgsarbejde til fordel for den enkelte

familie og samfundet som helhed. Line Sofie Andersens stemme og engagement har haft

en helt central rolle i arbejdet for at forbedre forholdene for småbørnsfamilier i Danmark”,

lyder det afsluttende.


Line Sofie Andersen, formand for SAMFO, udtrykker sin tillid til HJEM's evne til at videreføre

denne vigtige mission og samfundsmæssige opgave og ser frem til at fortsætte sit arbejde

for børn og familier i en international sammenhæng og kontekst gennem sit samarbejde og

tilknytning med flere internationale organisationer.
83 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page