top of page

De seks legestadier

Mildred Parten var en amerikansk sociolog, som i 1932 udgav hendes forskningsartikel ’Social Participation among Pre-School Children’. Her præsenterede hun en model for legens betydning for børns socialiseringsevner, som stadig benyttes i dag. Igennem observationer af børn mellem 2-5 år, fandt Parten frem til, at børn indgår i 6 stadier af leg, som gradvist bliver mere komplekse. Hun beskriver, at jo ældre børnene er, desto mere interesse har de i andre børn og i at lege med hinanden.De seks stadier af leg:

1. Ikke-deltagende leg:

Barnet leger tilsyneladende ikke, men observerer i stedet hvad der sker omkring ham, så længe det har hans interesse. Når der ikke sker noget spændende, leger han i stedet med sin egen krop, kravler op og ned ad stole, følger efter læreren eller står bare og kigger.


2. Tilskuer adfærd (omkring 2-årsalderen):

Barnet bruger det meste af sin tid på at se på andre børn, der leger. Barnet taler ofte til de børn der leger, stiller spørgsmål og kommer med forslag til legen, men deltager ikke selv i legen.


3. Selvstændig leg (fra fødslen -2/2,5 år):

Barnet leger alene med legetøj, der adskiller sig fra det andre børn i nærheden leger med og forsøger ikke at indgå i kontakt med de andre børn. Barnet leger altså sin egen leg uden reference til hvad andre gør.


4. Parallel-leg (2,5 -3,5 år):