top of page

OVERSIGT: Viden om børns udvikling og trivsel

Opdateret: 10. jun. 2023

Nedenfor er en oversigt med opdateret viden og vejledning ift. børns udvikling og trivsel. Den belyser bl.a., hvilken betydning hjemmepasning og pasning i institution kan have for børns trivsel og udvikling samt for deres forældre.



Videoer og lydbøger:


Videotek om babyens sociale og følelsesmæssige udvikling i det første leveår

I videoerne deler Center for Tidlig Indsats og Familieforskning viden fra forskningen om babyens sociale og følelsesmæssige behov på bestemte tidspunkter, og hvordan man som forælder kan støtte den udvikling, ens baby er i gang med.


Dit kompetente barn - Af Jesper Juul

Lydbogen beskriver et nyt grundlag for forhold mellem børn og voksne - den ligeværdige relation - hvor begge parters personlige integritet respekteres og tages alvorligt. Det er et opgør med fortidens forestillinger og praksis inden for børneopdragelse og pædagogik. Den beskriver, at det betaler sig at satse betydeligt mere på dialog, gensidighed og inddragelse (også kendt som ‘det nye børnesyn’) end på opdragelse i gammeldags forstand (også kendt som ‘det gamle børnesyn’) for begge parters skyld.



Organisationer:


Forstå din baby

’Forstå din baby’ er et forskningsprojekt i Center for Tidlig Indsats og Familieforskning ved Københavns Universitet. Her kan man som fagperson eller forælder få evidensbaseret viden om babyers sociale og følelsesmæssige udvikling.



Artikler og forskningsstudier:


Børns tidligste tilknytning har kæmpe betydning hele livet

Fagartikel af Pernille Darling Rasmussen, Ph.d., læge og forsker i bl.a. tilknytning.

Artiklen beskriver forskning, der understreger den store betydning af børns tilknytningsrelationer i de tidlige leveår.


Børn med en stabil omsorgsperson i barndommen bliver mere resiliente

Fagartikel af Pernille Darling Rasmussen, Ph.d., læge og forsker i bl.a. tilknytning.

Artiklen beskriver forskning, der viser, at børns tilknytning til deres nærmeste betyder meget for, om de senere udvikler evnerne til at tackle livets modgang.


Omsorg er vigtigere end læring i vuggestuen

Fagartikel af Thomas Gitz-Johansen, lektor i pædagogik og uddannelsesstudier på Roskilde Universitet og tilknyttet Center for Daginstitutionsforskning.

Artiklen bygger på forskning og beskriver, at følelsesmæssig omsorg er det vigtigste for børn i alderen 6 til 18 måneder.


Sammenhænge mellem børnehavekvalitet og børns funktion ved 5 år. Resultater fra Den norske mor og barn-undersøgelse

Norsk forskningsrapport fra 2014 om sammenhænge mellem børnehavekvalitet og børns sproglige og sociale kompetencer i 5-årsalderen.


Børnepsykologer slår alarm: Pas på den tidligste vuggestuestart

Artikel af BUPL fra oktober 2018. Børnepsykologerne Margrethe Brun Hansen og John Aasted Halse udtaler, at børn ud fra et tilknytningsperspektiv er klar til at komme i vuggestue, når de er halvandet til to år gamle. Der skal være nogle forhold til stede, før barnet kan danne en god kontakt – blandt andet en kontinuerlig voksen og god tid til pleje, nærvær og omsorg. Ifølge børnepsykologerne må man konstatere, at de forhold ikke er i institutionerne i dag. Det er skidt, ligegyldigt hvilken alder et barn har, men det er værre, jo yngre barnet er.


Danske børn kommer tidligst i institution

Artikel af Danmarks Statistik fra 2011, der viser, at de danske børn kommer tidligere i institution end børn i andre nordiske lande.


Children’s elevated cortisol levels at daycare: A review and meta-analysis

Metastudie, som viser højere udskillelse af cortisol (også kaldet stresshormon) hos børn i dagtilbud, særligt hos børn under 36 måneder.



Bøger:


Kort og godt om tilknytning - Af Niels Peter Rygaard & Pernille Darling Rasmussen

Kort og overskuelig gennemgang af tilknytningsteori, forskning i tilknytning, samt hvordan tilknytningsforskning kan omsættes til praksis. Bogen giver læseren vigtig viden og konkrete redskaber til at fremme børns trygge tilknytning i hverdagen. Kan læses både af fagprofessionelle og forældre.


Fra interaktion til relation - Af Susan Hart

Beskriver tilknytningsteori gennem redegørelse om emnet fra fem anerkendte fagpersoner.


Det vi ved om betydningen af voksen-barn-kommunikation – Af Ole Henrik Hansen

I bogen beskrives betydningen af det lille barns tilknytning til dets omsorgsperson og tilknytningens betydning for barnets udvikling og trivsel. Bogen beskriver faglige elementer som tilknytning, fælles opmærksomhed og sammenhængen mellem barnets biologi, den kulturelle læring og det sociale rum. Gennem hele bogen understreges den voksne omsorgsgivers væsentlige rolle og omsorgen som et væsentligt element i de udviklende interaktioner.


Dit kompetente barn - Af Jesper Juul

Bogen beskriver et nyt grundlag for forhold mellem børn og voksne - den ligeværdige relation - hvor begge parters personlige integritet respekteres og tages alvorligt. Det er et opgør med fortidens forestillinger og praksis inden for børneopdragelse og pædagogik. Den beskriver, at det betaler sig at satse betydeligt mere på dialog, gensidighed og inddragelse (også kendt som ‘det nye børnesyn’) end på opdragelse i gammeldags forstand (også kendt som ‘det gamle børnesyn’) for begge parters skyld.


En mor bliver til - Af Daniel Stern

Om hvordan morens rolle og forståelse af verden forandres gennem fødslen, og hvordan denne forandringsproces bliver betydningsfuld efterfølgende.

844 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Commentaires


bottom of page